Bratislava

Pozvánka na celonočnú adoráciu

Bratia minoriti a mladí zo spoločenstva Misia Máriina vás v piatok o 21:00 pozývajú do kostola sv. Františka v Karlovej Vsi na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej, počas ktorej budeme prosiť o mier na Ukrajine.

Program adorácie:

21:00 - začiatok (pesničky + zamyslenia)
21:30 - krížová cesta
22:30 - 6:00 - tichá adorácia
6:00 - 7:00 - pesničky + zamyslenia, ruženec
7:00 - svätá omša