Bratislava

Bratislava: Mládež sa modlila za mier

Mladí zo spoločenstva Misia Máriina a bratia minoriti sa spolu s farníkmi modlili počas celonočnej adorácie z 18. na 19. marca za pokoj na Ukrajine

, v Rusku a všetkých krajinách trpiacich vojnou.

Moderovaná adorácia začala krížovou cestou a zamysleniami doprevádzanými piesňami. Počas noci sa striedali mladí, bratia minoriti aj ľudia z farnosti v tichej adorácii, ktorá vyvrcholila na sviatok sv. Jozefa rannou svätou omšou.

Ďakujeme pátrom minoritom za túto peknú príležitosť spojiť sa v modlitbe a tiež za prichýlenie mladých v pastoračnej miestnosti a kávičky, ktorými nás páter Lucián posilňoval v bdení.

Text: Janka Kosseyová; foto: Alžbeta Nagyová a P. Lucián