Bratislava

BA: Mužská duchovná obnova

Na štvrtú pôstnu nedeľu 27. marca pre štyroch mladých mužov vyvrcholila pôstna duchovná obnova.

„Vodcom“ tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom kláštore, a ktoré sa začalo v piatok 25. marca, bol brat Tomáš Mária Vlček z Levoče.

Témou duchovnej obnovy bol „Kríž“. Brat Tomáš sa vo svojich príhovoroch snažil priblížiť teológiu kríža z kostolíka sv. Damiána z Assisi. V programe duchovnej obnovy bola aj krížová cesta v Marianke, prehliadka Bratislavy, a spoločné posedenie s bratmi z miestnej komunity. Účastníci stretnutia mali tiež príležitosť na osobný rozhovor s bratom Luciánom, predstaveným slovenskej kustódie.

Text: lmb; foto: bratia minoriti