Bratislava

Páter Jaroslav s Matkou Alexiou na duch. cvič.

Páter Jaroslav Mária Cár viedol duchovnú obnovu pre žiakov a rodičov tretieho ročníka základnej školy Matky Alexie

z Bratislavy. Toto duchovné podujatie sa uskutočnilo v Trenčíne - Kubrici v dňoch od 25. do 27. marca.

Účelom duchovnej obnovy bola príprava žiakov a ich rodičov na blížiacu sa slávnosť prvého svätého prijímania. Témou pátrových príhovorov bola sviatosť zmierenia a otvorenosť na prijímanie krížov v každodennom živote.

Prítomnosť sestier Notre Dame, večer chvál s Braňom Letkom z Lamačských chvál, spoločné omše a modlitby, osobné rozhovory s pátrom Jaroslavom a samotná otvorenosť všetkých účastníkov prispeli k tomu, že čas duchovnej obnovy bol plodným a požehnaným časom.

Text: lmb; foto: účastníci