Bratislava

Karpatská nočná krížová cesta

V noci z 8. na 9. apríla trinásť osôb v čase 6 hodín zvládlo 21 kilometrovú cestu z Bratislavy do Marianky. Nebolo to o turistke naprieč Malými Karpatmi, ale o modlitbe krížovej cesty, rozjímaniu v tichu a prekonávaniu fyzických možnosti. Tieto nočné hodiny sa mali stať časom duchovnej prípravy na blížiaci sa Svätý týždeň.

Účastníkmi nočnej krížovej cesty boli ľudia z prostredia, v ktorom duchove účinkujú bratia minoriti. Organizátorom a skvelým sprievodcom výpravy bol Richard Novák, ktorý sa postaral o to, aby každé zastavenie bolo pri kríži alebo kaplnke, ktorých je v prostredí Malých Karpat dostatočne veľa. Rozjímania počas krížovej cesty, ktorá bola zameraná na evanjeliové udalosti Pánovho umučenia a smrti, viedol páter Lucián M. Bogucki, OFMConv z Karlovej Vsi.

Krížová cesta vyvrcholila v Marianke, približne o 2:00 hodine, pri XIV. zastavení: Uloženie Ježišovho tela do hrobu. Okrem dobrého duchovného a fyzického pocitu z nočnej púte do Marianky si všetci účastníci odniesli premočené oblečenie a topánky nakoľko dážď nás v túto noc nešetril.

Text: Páter Lucián; foto: Richard Novák