Bratislava

Návšteva vatikánskych penitenciárov

V utorok 10. mája 2022 Bratislavu navštívili bratia minoriti z Vatikánu

, ktorí sú spovedníkmi v Bazilike sv. Petra.

Desať bratov zo štrnásťčlennej komunity apoštolského kolégia vatikánskych penitenciárov svoj jednodňový pobyt v Bratislave začalo návštevou Apoštolskej nunciatúry a prehliadky starého mesta. Po obede v karloveskej komunite bratov minoritov vatikánski hostia putovali do Marianky a na Devín. Vyvrcholením bratskej návštevy bola svätá omša v Kostole sv. Františka, ktorej predsedal páter Lucián M. Bogucki, provinciálny kustód a bývalý rektor komunity bratov spovedníkov vo Vatikáne.

Text: lmb; foto: lmb a br. Peter