Bratislava

Karloveský farský splav 2022

Posledný júnový víkend to s niektorými farníkmi – vrátane minoritského kustóda pátra Luciána – išlo dole vodou...

Nešlo však o žiaden morálny úpadok, práve naopak. Posilnili sme spoločenstvo, ducha solidarity, vzájomnosti a pevnú vôľu na tradičnom farskom splave Malého Dunaja, ktorý sa koná pravidelne už od roku 2009. Tento rok nás bolo zľahka pod 60 a využili sme vzmáhajúcu sa kvalitu a odhodlanie kempu Táborisko pod krížom.

V piatok večer sme začali spoločnou sv. omšou v kempe. Následný večer pri rozhovoroch a pokuse o pesničky s gitarou nám spestrila poriadna búrka s originál bleskami hromobitím, aké v meste málokedy zažijete. V sobotu po sv. omši sme splavili úsek Tomášov –> Táborisko pod krížom. Odolali sme počiatočnej nepriazni počasia a nástrahám prúdu. Napokon sme ale v tábore podľahli výbornému hovädziemu gulášu :) V nedeľu sme opäť začali deň s Pánom. Po raňajkách sme zbalili tábor a Následne užívali slnko, vodu a dobrú náladu. Cestou do cieľa, ktorým bol Madarász, bolo viacero príležitostí na kúpanie a bufetovanie. Nedeľa večer bola už v znamení zdravej únavy, vyvetranej hlavy, ale najmä vďačnosti Bohu za dar spoločenstva a krásy prírody. Vďaka tiež všetkým, ktorí sa zriekli pohodlia, zariskovali a prišli, vďaka čomu toto podujatie mohlo byť.

Text: Miroslav Šimko; foto: účastníci

Karloveský splav sa i tento rok mohol  uskutočniť vďaka  vďaka finančnej pomoci Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, za čo sme veľmi vďační.