Bratislava

LDO spoločenstva Misia Máriina

Leto je pre spoločenstvo Misia Máriina tak trochu aj synonymom spoločnej letnej duchovnej obnovy (LDO). Je to jedna z mála príležitostí cez rok, kedy sa môže stretnúť celé spoločenstvo na jednom mieste a stráviť spolu časť letných prázdnin. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sme sa počas druhého júlového týždňa stretli v Badíne: mladí, seniori, manželia, slobodní, otcovia, matky, deti, zdraví, chorí, šikovní, aj tí pekní a páter Lucián. Skrátka pestré spoločenstvo takmer 140 ľudí a jeden pes. Napriek rôznorodosti nás spájala jedna túžba: prežiť čas s ľuďmi, ktorých po zvyšok roka stretávame málo a pookriať – telesne aj duchovne.

O duchovnú stravu sa postaral Duch Svätý prostredníctvom pátra Luciána Boguckého, ktorý nám ponúkol v rámci prednášok zamyslenia nad modlitbou Otče náš, na základe knihy pápeža Františka a Marca Pozza. Duchovný program bol taktiež tvorený každodenným úvodom do dňa ktorý nám pripravil Paľko Kossey a Vierka Václavová zo Spoločenstva Dobrého Pastiera a jeho krásnej Matky, spoločnými modlitbami a vrcholom – svätou omšou v prekrásnej seminárnej kaplnke. Okrem toho sme sa v menších skupinkách venovali témam Synodálnej cesty a konkrétnym otázkam, aktuálnym pre naše spoločenstvo. Počas celého týždňa bola možnosť svätej spovede, či duchovného rozhovoru.

K LDO neodmysliteľne patrí aj program, ktorý pripravujú obetaví animátori. Tento rok bol hlavnou témou svätý Pavol, jeho misijné pôsobenie a zakladanie prvých cirkevných spoločenstiev. Takto mohli deti, ale aj dospelí nanovo „zažiť“ ducha prvých kresťanov a v spoločnej hre si prejsť úskaliami zakladania miestnych cirkví, stavania chrámov a konfrontácie s rímskymi úradmi :)

Nie je jednoduché fyzicky rozpohybovať staršie skelety, ale mladým animátorom sa to podarilo počas športovo-umeleckého popoludnia s futbalom, frisbee, šermovačkou, karaoke a spoločnou večernou opekačka. Pekným momentom bol tiež výlet na banskobystrickú Kalváriu, ktorej história siaha do 17. storočia. Tu sme sa pomodlili krížovú cestu, zavŕšenú modlitbou sv. ruženca v kostolíku Povýšenia sv. Kríža. Sprevádzal nás pri tom predstavený miestnej rehoľnej komunity bosých karmelitánov, brat Dušan.

Pre mnohých bol tento týždeň časom plnosti a milosti. Sme vďační Bohu a všetkým, ktorí vložili svoj čas, ruky a srdce do organizačného zastrešenia tohto podujatia. Taktiež – vidiac mládež a všetko, čo zo seba vydali pre dobro iných – ostávame povzbudení a naplnení dôverou, že svet je predsa len skvelé miesto pre život.

Text: Miroslav Šímko; foto: Monika Vaneková, Jozef Fabo