Bratislava

CYKLOPÚŤ 7. deň

V utorok 10.augusta, na sviatok svätého Vavrinca, sme sa ráno o 6:20 zúčastnili svätej omši v kaplnke pri bazilike sv. Antona

a pozreli si ju zvnútra. Stretli sme tam aj manželov farníkov z Dúbravky, ktorí putujú do Ríma pešo už od konca júna. Obdivujeme ich za ich odhodlanie a výdrž a prajeme im šťastnú cestu až do cieľa. Samozrejme sme si urobili aj fotku na pamiatku.

Potrebovali sme sa ešte pobaliť a vyraziť čo najskôr, aby nás slnko nepripieklo. No oči nám zasvietili, keď sme uviedli pekárničku s croasantami. Smutní sme ju ale obišli, lebo púť je púť, museli sme dojesť naše staršie zásoby na ubytovaní. Dostali sme ale prísľub, že croasant si vychutnáme cez deň voľna, keď bude viac času. Pri odchode sme sa zastavili ešte v kostole Santa Gustinia a pomodlili sa pri evanjelistovi Lukášovi. Vykľučkovali sme sa mestom a už prvej dedine sme dostali znova defekt. Tento raz sme na opravu nepotrebovali auto, ale zvládli to naši šikovní cyklopútnici opraviť sami za pár minút. Pri odchode sme skoro zabudli prilbu v rýchlom zhone, ale našťastie iba skoro, a uháňali sme ďalej doháňať zameškané kilometre. Išlo sa nám ťažko po hrádzi, keďže vietor bol proti nám. Ale my, odhodlaní cyklopútnici, sme to statočne zvládli. Cestou sme sa zastavili v opustenej, priam vyprahnutej dedinke, kde sa potešili z každej tržby v miestnych potravinách či bare. Pomodli sa desiatok a pokračovali v ceste na obed. Putovali sme cestami, uličkami pomedzi autá a turistov až sme sa dostali k nášmu vytúženého moru. Boli sme veľmi radi, že sme sa mohli osviežiť. Voda bola príjemne teplá a rozbúrené more nás vrátilo do detských čias. O 20km sme boli už na ubytovaní v centre Ravenny v kláštore u minoritov.

Ochotný páter Ivo, miestny gvardián, nám urobil prehliadku kostola svätého Františka z 5. storočia. Zaujímavosťou je, že kostol bol postavený na bažinatej pôde nižšie pod terénom a teraz sa v zachovalej časti nachádza podzemná voda v ktorej plávajú malé rybky.
V Ravenne je pochovaný aj významný básnik Dante Alighieri, o ktorom sme sa veľa dozvedeli. A vyčerpaní išli spať.

Dnešný deň sme prešli 157km s prevýšením 140m.

Text: Mária Vlčeková; foto: cyklopútnici