Bratislava

Bratislava: Hodnotenie miništranskej súťaže za r. 2008

[29.1.2009] Na včerajšom miništrantskom stretnutí sme hodnotili miništrovanie v roku 2008.

Navštívil nás aj správca farnosti, P. Lucián, ktorý povzbudil chlapcov k horlivosti v miništrovaní a zároveň odmenil tých, ktorí získali v miništrantskej súťaži najviac bodov.

Kríž s vyobrazením 14 zastavení krížovej cesty za 313 bodov získal Filip Štepanovský (cenu prebral jeho mladší brat Peťko); futbalovú loptu za 324 bodov si odniesol Samko Radič; a prvá cena – kolobežka, za suverénne víťazstvo – 554 bodov, sa stala korisťou Jakuba Štepanovského. Veríme, že mu uľahčí prichádzanie do kostola (má to z domu dole kopcom). Ostatných miništrantov čakala sladká odmena a pero, ktoré niektorí s radosťou použili na zapísanie si bodov za miništrovanie na sv. omši, ktorá nasledovala hneď po stretku. 

text: br. Martin; foto: br. Martin a P. Lucián