Bratislava

S Láskou a Pokorou do nového školského roka...

minO tom, aké milé je stráviť spoločný čas pred začiatkom školského roka v atmosfére vzájomných rozhovorov, pokoja a dobrej nálady, sme sa presvedčili ako učiteľský kolektív na duchovnej obnove vo Vranove pri Brne...

O tom, aké milé je stráviť spoločný čas pred začiatkom školského roka v atmosfére vzájomných rozhovorov, pokoja a dobrej nálady, sme sa presvedčili aj my, učiteľský kolektív Spojenej školy svätého Františka z Asissi z Karlovej Vsi v Bratislave.

Augustové dni prežité na duchovnej obnove vo Vranove pri Brne pod vedením pátra Petra Gallika sa niesli v slobodnom duchu, naplňovanom zaujímavými prednáškami, svätými omšami, modlitbami, adoráciou.. Nechýbali prechádzky ovocnými sadom, večerným lesom či výlet do Brna za jeho krásami.

Obzvlášť silné bolo pre mňa zažiť Božie objatie. Nie však „súkromné“, ale objatie nás všetkých, celého spoločenstva, kľačiaceho pred Ním. V takých okamihoch cítite, že Nebo sa naozaj skláňa a dotýka sa. Bola to pre mňa nádherná skúsenosť a  čerpám z nej dodnes .

Ďakujeme pátrovi Petrovi za jeho otcovskú starostlivosť o naše srdcia. Za to, že nám dáva kus toho svojho srdca.

A samozrejme Nebu, že nám darovalo tieto chvíle, aby sme mohli načerpať nové sily. Chvíle, ktoré nás pozvali vykročiť do nového školského roka v láske a pokore pred Tým, ktorý je sám tou prvou Láskou a Pokorou. Tak poďme...

Text a foto: Martina Svitková