Bratislava

Karloveskí maturanti u sv. Františka

Maturanti Spojenej školy sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi si v dňoch od 18. do 22. septembra  vykonali púť k hrobu svojho patróna.

Už tradične sa cesta do Assisi začala návštevou Vatikánu. Svätá omša a pohostenie v  Kolégiu vatikánskych spovedníkov dali možnosť študentom nahliadnuť do priestorov, v ktorých pred niekoľkými rokmi žil a účinkoval súčasný duchovný správca školy páter Lucián. Modlitba pri hrobe svätého Petra, prehliadka Svätopeterskej baziliky a výstup na jej kopulu budú pre našich žiakov nezabudnuteľným zážitkom.

V pondelok večer 18. septembra docestovalo dvadsaťtri študentov spolu s triednou profesorkou Katarínou Babinskou a pátrom Luciánom Boguckim do Santa Maria Angeli a ubytovali sa v hoteli Panda. Bola to zmena oproti predchádzajúcim rokom, keď naši študenti bývali v samotnom Assisi.

Tri dni pobytu v meste svätého Františka boli venované jednotlivým životným obdobiach assiského Chudáčika. Utorok -mladosť, streda - obrátenie, štvrtok – svätosť. V prvý deň naši pútnici slávili svätú omšu na mieste „vyzlečenia“ svätého Františka, ktorý je zároveň miestom uloženia telesných pozostatkov bl. Carla Acutisa, na druhý deň v Porciunkule a vo štvrtok v Bazilike sv. Františka.

Piatok bol dňom návratu, ale nie pre všetkých. Niektorí študenti sa ešte rozhodli prežiť príjemný víkend v rímskom prostredí.

Text a foto: lmb