Bratislava

Požehnávanie domácich zvierat

3. októbra 2023 o 17.00 hod., na Námestí sv. Františka v Bratislave Karlove Vsi sa prvýkrát uskutočnila netradičná akcia.

S blížiacim sa sviatkom sv. Františka z Assisi sa požehnali domáce zvieratá, určené na chov pre radosť.

S týmto svätcom je spojená láska prírode, ktorú počas svojho života preukazoval. S požehnaním zvierat je spojená ľudská túžba, aby tieto stvorenia naďalej slúžili našim potrebám.

Zvieratká požehnal br. Lucián Bogucki OFMConv. spolu s ďalšími bratmi minoritmi. Deti vďačne ukazovali svojich domácich miláčikov, ktoré s radosťou dávali požehnať. Takýmto počtom zvierat na námestí by sa nemusela hanbiť nijaký mini park zvierat.

Celá akcia bola obohatená vystúpeniami žiakov Spojenej školy sv. Františka z Assisi Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Karlovej Vsi. Takmer 30 minútová akcia bola poctená účasťou učiteľov, rodičov a detí.

Text: Stanislav Bujda; foto: Vladimír Šimko a Stanislav Bujda