Bratislava

Pozývame na svätú omšu za rodiny

Pozývame vás na svätú omšu za požehnanie manželstiev a rodín, ktorú budeme sláviť 17. novembra 2023 o 18:00 v Kostole sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.

Hlavným celebrantom bude o. Tomáš Tarčák, kaplán z Dúbravky. Po svätej omši sa tešíme na spoločné agapé.