Bratislava

Bratislava: Pozvánka na koncert

Súbor Il Cuore Barocco a bratia minoriti pozývajú dňa 25.11.2023 o 19:00 do Kostola sv. Františka v Bratislave - Karlovej na koncert s názvom OTEC A SYN.