Bratislava

Bratislava: začiatok adventu

Ešte pred samotným adventom začali  karloveskí minoriti modlitbu deviatnika k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Nakoľko 29. novembra, 1.deň deviatnika, sme si pripomenuli 800. výročie schválenia . Reguly sv. Františka pápežom Honoriom III, jednotlivé novénové zamyslenia boli venované jednotlivým bodom reguly. Deviatnik slávili bratia zo všetkých troch rodín prvého františkánskeho rádu ( minoriti, františkáni, kapucíni).

 

V predvečer adventu, v sobotu 2. decembra, už tradične v pastoračnej miestnosti pri kostole prebehlo viazanie adventných vencov. Pod vedením pátra Petra Kozmu si deti spolu s rodičmi sami pripravili tento adventný symbol, ktorý im  v nedeľu počas svätej omše páter požehnal. O čečinu na tohtoročné adventné vence sa postarali naši priatelia z Oravy.

Na 1. adventnú nedeľu o 19:00 na námestí sv. Františka v Karlovej Vsi páter Lucián Bogucki, správca farnosti, požehnal miestny adventný veniec. Zároveň bol pred kostolom inštalovaný nový  Betlehem, ktorý naprojektovali a vyrobili naši dvaja farníci, Marián Kováč a Michal Bryndza.

Už niekoľko rokov v Karlovej Vsi  v kostole sv. Františka v utorky o 6:00 hod. slávime rorátne sväté omše. Aj tohto roku 5. decembra sa kostol  v skorých ranných hodinách naplnil množstvom veriacich a svetlom žiariacich sviec.

Pre našu farnosť  je centrálnym bodom adventných slávení sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tohto roku slávnostnej svätej omši o 18:00 hod predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasolli. Otec nuncius svojou žoviálnosťou a ľubozvučnou taliančinou dodal samotným oslavám nezabudnuteľnú atmosféru. Po svätej omši zástupca Svätého Otca na Slovensku požehnal novo nainštalovaný Betlehem, ktorý, ako veríme, sa stane miestom modlitieb za účelom získavania úplných  odpustkov v jubilejnom roku „prvých jasličiek v Greccio.“

Text: P. Lucián; foto: lmb; Fabiola Mokrý, Vladimír Šimko, Miroslav Šimko