Bratislava

Adventná duch. obnova učiteľov

Pomaly sa stáva tradíciou, že si učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Františka v Karlovej Vsi vykonávajú adventnú duchovnú obnovu mimo Bratislavy.

V sobotu 9. decembra náš pedagogický zbor prežíval tohtoročnú duchovnú obnovu v prostredí Klosterneuburgského opátstva. O program sa postarali páter Lucián, duchovný správca školy a páter Albert Mączka, rehoľný kanonik z miestnej komunity. Okrem svätej omše počas, ktorej páter Lucián hovoril o dôležitosti súcitu v diele evanjelizácie, sme vďaka pátrovi Albertovi spoznali život a dielo svätého Leopolda III. Babenberského, ktorého telesné pozostatky sa nachádzajú v Klosterneuburgu. Páter Albert nás previedol zákutiami tohto nádherného a starobylého kláštora.

V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do centra Viedne na krátku návštevu Domu sv. Štefana a na vychutnanie predvianočnej atmosféry viedenských ulíc.

Text: lmb; foto: lmb, Monika Vaneková, Ján Takáč