Bratislava

Púť Misie Máriinej do Medžugoria

Pri príležitosti 55. výročia vzniku spoločenstva Misia Máriina, ktoré je už dlhé roky pod duchovným vedením p. Luciána Boguckého OFMConv., sa uskutočnila 6.-10.5.2024 púť do Medžugoria.

Odhodlaní a plní očakávania sme v šere pondelkového večera nastupovali do autobusu s milou a skúsenou oravskou osádkou. Odmenou za nepohodlnú noc strávenú v autobuse nám bolo Máriino milé privítanie a to po všetkých strankách: príjemné prostredie Medžugoria, krásne počasie, sympatické ubytovanie s milými a ochotnými domácimi, chutná domáca strava, všadeprítomná pokojná duchovná atmosféra ... jedným slovom stretnutie, aké vie pripraviť pre svoje deti milujúca mamina.

Každý deň nám priniesol prekvapivejšie, dobrodružnejšie doobedia, akými boli modlitbou sprevádzané výstupy na vrchy Podbrdo a Križevac doplnené o dve slovenské omše spolu s ďalšími putujúcimi z celého Slovenska. Príjemným spestrením poobedného programu boli návštevy a svedectvá v neďalekom centre komunity Cenacolo, ako aj návšteva „hradu“ kanadských manželov Patrika a Nancy. Dramatické životné príbehy, obrátenia, premeny, šťastné konce, ... všetko na príhovor a pod trpezlivým a láskyplným dohľadom Kraljce Mira.

Každodenným záverom programu bolo podvečerné hodinové stretnutie s Máriou pri modlitbe ruženca, ako príprava na spoločnú svätú omšu a následnú adoráciu pred eucharistickým Kristom.

A je tu piatok večer, nastupujeme do autobusu. V igelitke tradičné „mariánske“ darčeky a pamiatky, v srdci zážitky, dojmy, otázky, očakávania, ale hlavne pokoj, že tak to má byť. Život ako výstup na Podbrdo: kamenistý, namáhavý, ale stojí za to. Lebo všetko k čomu nás pozýva náš nebeský Otec stojí za to. A keď budeme kráčať s Máriou a jej Synom, čo sa nám už len môže stať?!

Text: Sergej Šesták; foto: P. Lucián