Bratislava

Bratislava: Stretnutie s krížom San Damiano

Pozývame Vás na stretnutie s putovným františkánskym krížom, ktorý bude v dňoch 21. - 28. septembra 2009 vo farnosti sv. Michala v Bratislave - Karlovej Vsi. Program stretnutia sa začína ...

 

Pozývame Vás na stretnutie s krížom San Damiano v Karlovej Vsi.

21. - 28. september 2009

Program:

21. sep. 09 (pondelok)
18:00 hod. Úvodná sv. omša v kostole sv. Františka. Po sv. omši bude prezentácia ikony františkánského kríža San Damiano.

22. sep. 09 (utorok)
18:00 hod. mládežnícka sv. omša v kostole sv. Františka. Po sv. omši bude adorácia kríža, ktorú pripravila mládež.

23. sep. 09 (streda)
18:00 hod. sv. omša pre Svetský františkánsky rád

24. sep. 09 (štvrtok)
18:00 hod. sv. omša v kostole sv. Františka za účasti Kongregácie dcér sv. Františka. Po sv. omši spev sestier k oslave kríža.

25. sep. 09 (piatok)
17:00 hod. františkánska krížová cesta v kostole sv. Františka a o 18:00 hod. sv. omša

26. sep. 09 (sobota)
18:00 hod. sv. omša v kostole sv. Michala a po nej procesia ku karloveskému krížu

27. sep. 09 (nedeľa)
svätomichalské hody

28. sep. 09 (pondelok)
17:00 hod. sv. omša a odovzdanie kríža bratom kapucínom v kapucínskom kostole na Kapucínskej ulici.