Bratislava

Kríž San Damiáno v Bratislave

Od 21. – 28. septembra 2009 karloveská farnosť v Bratislave mala putovný kríž z kostolíka sv. Damiána v Assisi.

Púť františkánskeho kríža sa začala v pondelok 21. 9., kedy nám ho odovzdali bratia kapucíni z Pezinka, ktorí slávili v našom kostole sv. Františka sv. omšu. skupiny.  

Od 21. – 28. septembra 2009 karloveská farnosť v Bratislave mala putovný kríž z kostolíka sv. Damiána v Assisi.

 

Púť františkánskeho kríža sa začala v pondelok 21. 9., kedy nám ho odovzdali bratia kapucíni z Pezinka, ktorí slávili v našom kostole sv. Františka sv. omšu. Veľkým povzbudením pre nás bolo aj prítomnosť bratov kapucínov z komunity v Rači, ktorí patria do známej kapucínskej kapely. Vďaka tomu bola slávnosť obohatená spevom tejto famóznej skupiny.  Slávnostnej sv. omše predsedal brat Stanislav. V homílii nám brat Félix pripomenul význam chvíle, keď sv, František počul slová, aby opravil Pánov dom. V taliančine, či v poľštine je Cirkev a kostol jedno slovo. Jedno znamená i to druhé. Povzbudil nás k učeniu sa o Ježišovi, lebo on na svoj vek stále nevie veľa o ňom. Naši miništranti - Miki a Damián, zložili miništrantský sľub po homílií. Počas sv. omše nám bratia kapucíni zahrali i svoje pesničky.

Po sv. omši brat Michal Ledecký veriacim porozprával o význame tohto kríža, zobrazených postavách a symbolike v ňom ukrytej.

 

V utorok sa mladým na mládežníckej sv. omši prihovoril brat Michal. Vyzval nás k tomu, aby sme ľudí okolo nás vnímali naozaj ako našich bratov a sestry. My v Cirkvi zabúdame na to, že sme jedna rodina. Rodina, ktorá sa spája v láske okolo evanjelia. Mladí spestrili sv. omšu svojim spevom a po nej viedli adoráciu kríža s piesňami. V príbehu nám porozprávali o človeku, ktorý si zrezával s kríža, ktorý mu Pán udelil. No, keď prišiel k priepasti, cez ktorú mal prejsť do raja zistil, že kríž je malý.

Svetský františkánsky rád pripravil v stredu pobožnosť po sv. omši, v ktorej zahrnuli i modlitbu sv. Maximiliána M. Kolbe.

 

V sobotu 26. septembra, pri príležitosti karloveských hodov, sme putovný kríž odniesli do kostola sv. Michala. Po sv. omši bol františkánsky kríž v procesii odnesený ku krížu, ktorý sa nachádza na začiatku karloveskej štvrti. Po ceste sme sa modlili za zosnulých ruženec Božieho milosrdenstva a na záver sme si obnovili krstné sľuby.

 

Púť františkánskeho kríža v Bratislave – Karlovej Vsi, sa ukončila jeho odovzdaním bratom kapucínom v Bratislave v pondelok 28. 9. O 17.00 hod.  sme v procesii vniesli kríž do kapucínskeho kostola. Po jeho umiestnení vo svätyni sa začala sv. omša, ktorej predsedal minoritský kustód a početne zhromaždeným veriacim, sa v kázni prihovoril P. Tomáš Lesňák – gvardián minoritskej komunity v Bratislave. Pondelková slávnosť u bratov kapucínov sa ukončila spoločnými vešpermi a agape v kláštornom refektári.

 

 Text: lmb; foto: P. Michal Ledecký; fr. Tibor Takáč