Bratislava

Bratislava: Konferencia vyšších františkánskych predstavených

22. septembra t. r. sa v minoritskom kláštore v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo stretnutie vyšších františkánskych predstavených.

22. septembra t. r. sa v minoritskom kláštore v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo stretnutie vyšších františkánskych predstavených.

 

Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce bratov prvého rádu sv. Františka na Slovensku, voľba nového predsedu a naplánovanie spoločných aktivít do budúcnosti. Novým predsedom sa stala provinciálny minister bratov kapucínov P. Fidel Marko Pagáč (na fotografii), ktorý v tejto funkcii vystriedal P. Juraja Mihályho. Počas stretnutia bol, okrem iného, naplánovaný deň osláv 800 – stého výročia založenia františkánskeho rádu, ktorý sa uskutoční 4. októbra 2009.

 

Konferenciu vyšších františkánskych predstavených tvoria provinciálni ministri bratov františkánov a kapucínov a provinciálny kustód bratov minoritov.

 

 

Text: lmb; foto: Michal Ledecký