Bratislava

Bratislava: Vianoce 2012

V našej bratislavskej komunite sa Vianoce začínajú slávením prvých vešpier slávnosti Narodenia Pána, na ktoré nás pozýva "brat vigilans" zvonením na kláštornom zvone. Modlíme sa ich spoločne v našej malej kaplnke.

Pri vešperách už zaznejú prvé vianočné spevy a zažneme stromček. Po krátkom čítaní, oznamujúcom narodenia Spasiteľa sveta, páter kustód predniesol svoj list, ktorý k tejto chvíli adresoval všetkým slovenským komunitám.

Po vešperách nasleduje štedrá večera, ktorá má trocha obohatený rituál. Na začiatok sa modlíme modlitbu Anjel Pána. Jeden z bratov číta evanjelium o narodení Ježiška v Betleheme. Potom sa gvardián - predstavený kláštora - krátko prihovára bratom a vyslovuje im vianočné prianie. Po ňom posvätí oblátky, z ktorých si vzájomne odlomujeme a želáme si požehnané sviatky. Na štedrovečernom stole v kláštore je to isté, čo v iných rodinách našej farnosti. Zvláštnym prídavkom je zrejme iba tradičná vianočná polievka z Poľska, ktorú sme si aj my veľmi obľúbili. Samozrejme k tomuto rituálu patrí aj spievanie vianočných kolied, po ktorom nasleduje rozbaľovanie darčekov, pretože Ježiško prichádza na Vianoce aj do kláštora.

Tohtoročnú polnočnú sv. Omšu viedol páter kustód Tomáš, ktorý mal aj slávnostný príhovor.

Na ďalší deň dopoludnia boli pri detskej sv. omši požehnaní koledníci Dobrej noviny, ktorí sa potom po obede aj pustili do práce a začali s novinou o narodení Krista obchádzať naše domovy. Po detskej sv. omši mládež pripravila pre deti živý betlehem, v ktorom nechýbali ani živé zvieratká. Náš sv. Otec František sám v 13. storočí inicioval tradíciu stavania živých betlehemov, ktorá pretrvala vo františkánskom ráde dodnes a stala sa populárnou po celom svete.

br. Kristián

foto: Marián, Rasťo, minoriti

.

.