Bratislava

Bratislava: Farský ples 2013

1-DSC09894V sobotu 2. februára 2013 o 19.22 hodine, teda o niečo neskôr, ako bolo uvedené na pozvánkach, sa začal už tradičný farský ples minoritskej farnosti Karlova Ves v Bratislave. Prítomní hostia, aj jeho organizátori...

V sobotu 2. februára 2013 o 19.22 hodine, teda o niečo neskôr, ako bolo uvedené na pozvánkach, sa začal už tradičný farský ples minoritskej farnosti Karlova Ves v Bratislave. Prítomní hostia, aj jeho organizátori, manželia Nagyoví, Lenčoví a Polákoví, láskavo čakali na oneskorencov, aby mohli začať spolu spoločnou modlitbou, tak ako je to zvykom v tých najlepších, najšťastnejších rodinách. P. Peter Gallik, ktorý ples otvoril, odovzdal ho do rúk Božích – a všetci plesajúci mali možnosť zažiť, aké sú to milostiplné a štedré ruky.

Šarmantá moderátorka Alenka Jurčacková zo ZUŠ sv.Cecílie, deti a učitelia zo Spojenej školy sv.Františka, jej absolventi, absolventi animátorskej školy, spoločenstvá miestnej cirkvi, spoločenstvo bratov minoritov... všetci spolu žiarili v radosti zo spoločného času.  A hudba bola skvelá...

.