Bratislava

Príprava na manželstvo v Karlovke

Zariaďte si nebo už na zemi a získajte nadprirodzenú lásku muža a ženy garantovanú samotným Bohom...

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku. Vhodné pre páry, ktoré sa rozhodli alebo uvažujú o spoločnej budúcnosti. Prihláste sa alebo posuňte záujemcom.

9 večerov pod záštitou Diecézneho Centra pre rodinu

KEDY: 9 pondelkov začínajúc 9. februára 2015 vždy od 19.00 do 21.30 hod. (posun dohodou možný), predpokladaný záver 20. apríla 2015. Konkrétne dátumy sú:.9.2.; 16.2.; 23.2.; 9.3.; 16.3.;  23.3; 30.3; 13.4. ;20.4.

KDE: Centrum pre rodinu, Karloveská 32 - vstup z areálu školy, alebo cez kaviareň Gospelcafé.

Počet párov: maximálne 8.

PRIHLÁSIŤ SA VOPRED NUTNÉ na www.domanzelstva.sk alebo 0903767752

Organizujú Misia Máriina a bratia Minoriti