Bratislava

Karlovešťania po stopách našich Vierozvestcov

ohridV roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, vykonali farníci z Karlovej Vsi púť po ich stopách v Grécku, Macedónsku, Albánsku, Srbsku a Maďarsku.
Boh je prítomný na každom mieste. Sú však posvätné priestory, v ktorých stretnutie s božským môžeme zakusovať oveľa intenzívnejšie. Bl. Ján Pavol II. napísal: “V duchu modlitby sa odobrať z miesta na miesto, z jedného mesta do druhého, v priestore osobitne poznačenom Božím zásahom, pomáha nám nielen prežívať svoj život ako cestu, ale plasticky nám podáva ideu Boha, ktorý nás predišiel a predchádza nás, ktorý sa sám vydal na cestu po cestách človeka, Boh, ktorý na nás nehľadí zvysoka, ale sa stal naším spoločníkom na ceste.“

V roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, vykonali farníci z Karlovej Vsi púť po ich stopách v Grécku, Macedónsku, Albánsku, Srbsku a Maďarsku. Pri svojom putovaní navštívili 24 pod vedením P. Tomáša Lesňáka, spolu s ďalšími účastníkmi z iných miest Slovenska, Solún (Thessaloniki) , Ohrid, kláštor sv. Jána vo Veroja, kláštor sv. Nauma na brehu Ohridského jazera, Tiranu, Berat, minoritský kláštor vo Fier v Albánsku, Skopje, Belehrad a Blatnohrad (Zalavár). V Roku viery i toto putovanie po stopách našich vierozvestcov bolo pre všetkých účastníkov púte veľkou a užitočnou pomôckou pri oživovaní viery.

Text a foto: Vojto Tóth
.
.