Bratislava

Bratislava: Návšteva provinciála z Varšavy

Bartos1miniV poslednom čase sídlo našej kustódii v Bratislave dvakrát navštívil minoritský provinciál z Varšavy.

3. a 8. novembra t. r. sa páter provinciál Miroslaw Bartos spolu so svojím vikárom P. Wieslawom Pyziom stretli s naším kustódom P. Luciánom a s bratmi miestnej komunity. Cieľom spoločného stretnutia bolo podpísanie dohody o účinkovaní na misiách v Albánsku pátra Ireneusza Mikosa z varšavskej minoritskej provincie. Páter Ireneusz v najbližších dňoch  posilní personálne našu misijnú prítomnosť v albánskom Fier. V súčasnosti v Albánsku účinkujú dvaja slovenskí misionári bratia Jaroslav Cár a Marek Redlich.

 

Počas svojej návštevy v Bratislave sa provinciálny minister stretol aj s generálnou predstavenou Dcér sv. Františka Assiského sr. Gerardou Farskou a jej vikárkou.

 

Text a foto: br. Tibor