Bratislava

Večné sľuby brata Vladimíra

V1-IMG 6805 sobotu 30. novembra v kostole Ducha Svätého v Opave náš spolubrat Vladimír Hubálovský odovzdal svoj život Bohu na celú večnosť. Urobil to do rúk otca provinciála Bohdana Sikoru.
V sobotu 30. novembra v kostole Ducha Svätého v Opave náš spolubrat Vladimír Hubálovský odovzdal svoj život Bohu na celú večnosť. Urobil to do rúk otca provinciála Bohdana Sikoru.

Brat Vladimír pochádza zo severnej Moravy z mesta Bruntál a patrí do českej minoritskej provincie sv. Cyrila a Metóda. V posledných rokoch sa formoval v juniorskom dome v Bratislave. Na slávnosti v Opave sa okrem Vláďových príbuzných, blízkych a bratov minoritov v Čiech, Slovenska a Poľska zúčastnili aj viacerí veriaci z našej farnosti v Bratislave – Karlovej Vsi.

Brat Vladimír má v nasledujúcom období dokončiť štúdium teológie a pripraviť sa do služby diakona.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí brata Vladimíra ako aj iných mladých bratov sprevádzate svojimi modlitbami na ich ceste rehoľného a kňazského povolania.Text: tl, foto: Ján Horecký

.
.