Bratislava

Karloveskí farníci pre misiu v Albánsku

1-IMG 4868Členky Katolíckej jednoty Slovenska v Bratislave - Karlovej Vsi napiekli vianočné medovníky a na 3. adventnú nedeľu ich ponúkali farníkom pred kostolom sv. Michala i pred kostolom sv. Františka a takto získané prostriedky

 sú určené na pomoc misií v Albánsku, kde v meste Fier pôsobí komunita našich minoritov. Je to konkrétne gesto podpory, ktoré sa pripája k modlitbe za bratov na misii a ich spolupracovníkov o dar síl a trpezlivosti pri ich ťažkej a náročnej práci.

text a foto: Vojto Tóth
.
.