Bratislava

Bratislava: Deviatnik pred sviatkom Nepoškvrnenej

Tskybaohtoročný deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi sme prežívali v duchu rozjímania nad viacerými atribútmi našej Nebeskej matky.

Pri večerných sv. omšiach sa nám prihováral o. Vladimír Skyba, generálny vikár bratislavskej grécko­katolíckej eparchie. Pre vás, ktorí ste nemohli byť pri tom, prinášame v zvukovom zázname poslednú z jeho kázni v našom chráme, ktorá odznela 8. decembra. Príjemné duchovné počúvanie!

{phocadownload view=fileplaylink|id=19|playerwidth=328|playerheight=200|playerheightmp3=30|text=Prehraj}
{phocadownload view=file|id=19|target=s|text=Stiahni}