Bratislava

Bratislava: „Chlapská“ duchovná obnova

ObnovaminiV minoritskom kláštore v Bratislave – Karlovej Vsi sa od 20. do 22. novembra t. r. uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov. Duchovnú obnovu viedli bratia Michal Jednoróg a Lucián Bogucki pri spolupráci bratov juniorov. Víkendový pobyt v kláštore mal za účel pripraviť účastníkov na hlbšie prežívanie adventného obdobia.

V minoritskom kláštore v Bratislave – Karlovej Vsi sa od 20. do 22. novembra t. r. uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov. Duchovnú obnovu viedli bratia Michal Jednoróg a Lucián Bogucki pri spolupráci bratov juniorov. Víkendový pobyt v kláštore mal za účel pripraviť účastníkov na hlbšie prežívanie adventného obdobia.

 

Duchovná obnova sa začala v piatok večernou sv. omšou vo farskom kostole. Po večeri bol čas na spoločné zoznamovania sa a vytvorenie spoločenstva. Zvyšok večera a celá noc až do sobotňajších ranných chvál patrili adorácii Sviatosti oltárnej. Každú polhodinu niekto, či už z mladých alebo rehoľníkov bdel pred  eucharistickým Spasiteľom.  Poklona bola obetovaná za bratov, ktorí 28. novembra budú skladať svoje večné sľuby.

 

Sobotňajší deň duchovnej obnovy bol vyplnený tak spoločnou ako aj individuálnou modlitbou, zamysleniami venovanými adventnému obdobiu a roku kňazov, spoločnou krížovou cestou v Marianke a spoločným rozhovorom na rôzne témy.

 

Nedeľa Krista Kráľa sa začala spoločnou modlitbou v kláštornej kaplnke. Po raňajkách brat Lucián v krátkom  zamyslení priblížil tému rozoznávania povolania. Duchovná obnova sa zakončila spoločnou sv. omšou v kostole sv. Františka a  „rehoľným“ obedom.

 

Pozvanie na úvod do adventu prijalo desať chalanov, ktorí, ako sami tvrdili, odchádzali z kláštorného ústrania povzbudení a s nádejou na ďalšie stretnutie. Budúca duchovná obnova je naplánovaná na prvý pôstny víkend a pozývame na ňu ďalších mladých mužov, ktorí by chceli s odvahou vykročiť do pôstneho obdobia.  

 

  

 

Text: lmb; foto: bratia Tibor a Lucián