Bratislava

Bratislava: Veľký piatok a Biela sobota

velky piatok baV piatok ráno sme sa v kostole sv. Františka modlili sme sa ranné chvály s posvätným čítaním. Nasledoval nácvik miništrantov. O 15:00 sme sa opäť zhromaždili v tomto kostole a slávili sme obrady Veľkého piatku. Viedol ich páter Samuel.

Vypočuli sme si pašie - správu o umučení Pána Ježiša a uctili sme si jeho kríž. Po obradoch sme v uliciach Karlovej Vsi pomodlili krížovú cestu.

Sobotu sme tiež začali rannými chválami pri hrobe Pána Ježiša. Počas dňa ho vo dvojiciach strážili naši miništranti. O 11:00 páter Samuel požehnal veľkonočné pokrmy. Okolo obeda bolo počuť v kláštore počuť spevy - členovia neokatechumenátnej cesty sa pripravovali na slávenie Paschy. Poobede mal zas nácvik zbor, ktorý spieva na nedeľnej svätej omši za účasti detí...

text: br. Tomáš M.

foto: Majo Talajka a páter Martin