Bratislava

Bratislava: Príprava na bratislavské misie 2010

misiemini223. novembra 2009 sa v kostole sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi prvýkrát stretli bratislavské spoločenstva, ktorým leží na srdci príprava misií v Bratislave v októbri 2010.

23. novembra 2009 sa v kostole sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi prvýkrát stretli bratislavské spoločenstva, ktorým leží na srdci príprava misií v Bratislave v októbri 2010.

 

Stretnutie sa začalo spoločnou sv. omšou, ktorej predsedal provinciál redemptoristov a zároveň hlavný organizátor bratislavských misií P. Michal Zamkovský. Spolu s ním sv. omšu koncelebrovalo niekoľko kňazov z rôznych rehoľných spoločenstiev.

 

Po sv. omši a krátkej modlitbe chvál P. Rasťo Dluhý, CSsR, priblížil zhromaždeným v kostole program príprav misií v Bratislave. Predstavitelia jednotlivých spoločenstiev a hnutí  mali možnosť ponúknuť konkrétne služby pre prípravu misií a ich priebeh.

 

Text: lmb; foto: br. Martin