Bratislava

Farský splav 2014

miniPotônske Lúky – Topoľníky, to bol tohtoročný úsek splavovaný v rámci nášho štvrtého farského, a asi presnejšie rodinného splavu Malého Dunaja. Úžasne „naplánované“ počasie, skoro úplná absencia komárov, a všeobecné nadšené odhodlanie...

Potônske Lúky – Topoľníky, to bol tohtoročný úsek splavovaný v rámci nášho štvrtého farského, a asi presnejšie rodinného splavu Malého Dunaja. Úžasne „naplánované“ počasie, skoro úplná absencia komárov, a všeobecné nadšené odhodlanie by sme mohli označiť za charakteristiky tohto ročníka. K nim by sme mohli prirátať ešte výnimočnú prítomnosť dvoch kňazov. Okrem minoritov pátra Tomáša a brata Tomáša bol s nami vzácny hosť z Ríma, účastník prvých ročníkov splavu, páter Lucián.

Mimoriadny bol tohto roku aj zreteľne navýšený počet účastníkov, viac než osemdesiat duší z Bratislavy-Karlovej Vsi a blízkeho okolia! Trochu to komplikovalo organizáciu (museli sme doobjednávať lode, dodatočný autobus, učiť sa fúkať a vyfukovať rafty a pod.), ale celá akcia tak vyznela naozaj rodinne a slávnostne, ako pekná bodka za celým rokom milostí: ešte aj v deň začiatku splavu sme sa dozvedeli radostnú správu o šťastnom pôrode Janky, mamičky iste budúceho vodáka Janka, ktorej manžel a ostatné deti boli s nami.

Zastávku po prvom dni pádlovania a nocľah sme mali zabezpečený v kempe Alba Regia v Jahodnej. To sme mali za sebou polovicu trasy. Sympatický a úslužný správca nás privítal horúcim gulášom a celý deň sme zavŕšili unavení vigíliou zo sviatku Sv. Petra a Pavla pod hviezdnatou oblohou.

Aj nedeľa začala krásnym počasím a eucharistiou. Podarilo sa nám urobiť spoločnú fotografiu a vyraziť na ďalší úsek dobrodružnej plavby.

Všetko to dopadlo dobre a zvlášť v počasí sme mohli vidieť, ako nám Pán fandí. No a bol by som zabudol, mimoriadny bol tento splav aj počtom prevrátených lodí. Obaja pátri nám ukázali, že sa niet čoho báť a že osviežujúci kúpeľ patrí k výprave tohto druhu.

Bohu vďaka za všetko a Pán Boh zaplať všetkým zapojeným do organizácie.

Text: tl, foto: P. Lucián

.

.