Bratislava

Obnovení učitelia našej školy

miniBVysvedčenia odovzdané, školský rok uzavretý a tak nič nebránilo pedagogickému zboru SpŠ sv. Františka z Assisi straviť pár dní na duchovnej obnove...

Vysvedčenia odovzdané, školský rok uzavretý a tak nič nebránilo pedagogickému zboru SpŠ sv. Františka z Assisi straviť pár dní na duchovnej obnove. Príjemné priestory Badínskeho seminára vytvárali dokonalú atmosféru k duchovnému rastu pani učiteliek i pánov učiteľov. S duchovným vedením duchovného správcu našej školy P. Petra Gallika sa naši pedagógovia mali možnosť opäť upevniť v svojej viere. Krásne okolie seminára, prechádzka do Badínskeho pralesa, večerné športovanie či skvelá strava a ústretovosť domácich určite pobáda tešiť sa na toto krásne miesto i v budúcnosti.

text a foto: F. Mokry

.

.