Bratislava

Bratislava: Otvorenie jasličiek v Primaciálnom paláci

pozehnanieminiDňa 4. 12. 2009 Konferencia vyšších františkánskych predstavených pri príležitosti 8OO. výročia počiatkov františkánskej charizmy  na podnet poľských kňazov zvlášť dp. Piotra Wloczyka a v  spolupráci s Magistrátom hlavného mesta ...

 

Dňa 4. 12. 2009 Konferencia vyšších františkánskych predstavených pri príležitosti 8OO. výročia počiatkov františkánskej charizmy  na podnet poľských kňazov zvlášť dp. Piotra Wloczyka a v  spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy zorganizovala betlehem  v priestoroch Primaciálneho paláca.

 

Otvorenia a požehnania jasličiek dokonal  bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský za účasti provinciálnych predstavených prvého františkánskeho rádu a za prítomnosti primátora hlavného mesta Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského.  O hudobnú opravu tejto slávnosti sa postarala františkánska schola a deti z CZŠ sv. Františka v Karlovej Vsi.

 

Bratislavský betlehem  patrí k tridsiatym umeleckým jasličkám, ktoré sa nachádzajú vo významných európskych mestách. Idea  „ putujúcich jasličiek „ sa zrodila pred 14. rokmi z iniciatívy poľského kňaza Witolda Broniewského . Prvý betlehem bol  vystavený na hlavnej vlakovej stanici v Stuttgarte. Ďalšími miestami boli Mníchov, Frankfurt, Rím, Štrasburg, Varšava, Viedeň a iné. V súčasnosti   „putujúce jasličky“  sa nachádzajú  v siedmych európskych krajinách, ku ktorým tohto roku pribúda Slovensko. Každý rok sú iné jasličky, ktoré nesú so sebou konkrétny odkaz.

 

Zobraziť fotogalériu (15 fotiek) ...

 

Text: lmb; foto: br. Tibor