Bratislava

Púť mladých nielen z Karlovky k 7bolestnej

7bolestna

Pozvánka

Program

12. - 13. september: Púť z Marianky do Šaštína s otcom biskupom Jozefom Haľkom
(http://mladezba.sk/index.php/2014-05-22-12-34-33/put-marianka-sastin)
13. - 14. september: Diecézne stretnutie mladých Cliptime (http://mladezba.sk/)
14. september: Celoslovenský mládežnícky program 7bolestná (http://bazilika.sk/7bolestna/program)
15. september: Slávnosť 7bolestnej Panny Márie - národná púť (http://bazilika.sk/narodnaput)

Registrácia cez internet

https://docs.google.com/forms/d/1Vj5XX_UcpHlhyz2H0pBltGcBPCBp53gYuMwmrKtPyh0/viewform

Zaregistrovať sa treba do 7. septembra. Ak sa niekto nemôže zúčastniť celého programu, dá sa prísť aj neskôr.

Facebook

Púť mladých (nielen) z Karlovky k 7bolestnej (https://www.facebook.com/events/639111069537269/)
7bolestna