Bratislava

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

nunc_mini
Dňa 8. decembra celá cirkev slávi slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento sviatok je pre bratov minoritov na Slovensku vzácny najmä preto, že Nepoškvrnená je patrónkou slovenskej minoritskej kustódie.  Vypočujte si príhovor apoštolského nuncia, (14 min.)
Dňa 8. decembra celá cirkev slávi slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento sviatok je pre bratov minoritov na Slovensku vzácny najmä preto, že Nepoškvrnená je patrónkou slovenskej minoritskej kustódie.
V tento deň zároveň vyvrcholila novéna, ktorou sme sa pripravovali na túto slávnosť. Sv. omši v kostole sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi predsedal J. E. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. O hudobný doprovod sa postarali sestričky z Kongregácie Dcér sv. Františka. Sv. omši sa zúčastnil aj primátor mesta Bratislavy Ing. Andrej Ďurkovský, sestry z Inšttútu  milosrdných sestier Sv. kríža. a početní farníci.
O uznanie tohto titulu pre Pannu Máriu sa zaslúžili bratia sv. Františka, najmä bl. Ján Duns Scotus. Oficiálne tento sviatok potvrdil pápež Pius IX. 8. decembra 1854 apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus. Za dogmu katolíckej viery vyhlásil, že Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.

 

Vypočujte si príhovor apoštolského nuncia (14 min.)

Zobraziť celú fotogalériu... (13)

text: br. Pavol

foto: br. Michal