Bratislava

Bratislava: Slávnosť Zjavenia Pána

mini_pozehnanieNa slávnosť Zjavenia Pána býva v našej rehoľnej komunite tradícia vyberať si patrónov na nový kalendárny rok. Našej kustódii tento krát pripadol bl. Apolinár More, náš brat v svätom Františku.

Na slávnosť Zjavenia Pána býva v našej rehoľnej komunite tradícia vyberať si patrónov na nový kalendárny rok. Našej kustódii tento krát pripadol bl. Apolinár More, náš brat v svätom Františku.

Narodil sa v roku 1739 vo Švajčiarsku. Keď mal 23 rokov vstúpil do kapucínskeho rádu v Zuge a za kňaza bol vysvätený v roku 1794. Počas francúzskej revolúcie ho uväznili za vernosť katolíckej Cirkvi a pápežovi. Bol odsúdený na smrť. Vo  väzení bol hlásateľom radostnej nádeje a vyjadril to v liste svojmu predstavenému: „ako človek sa chvejem, ako rehoľník sa teším, ako pastier jasám! Objímam všetkých svojich nepriateľov, odpúšťam im a milujem ich ako svojich najväčších dobrodincov. Francúzsko poliate krvou toľkých mučeníkov čoskoro znova uvidí zakvitnutú svoju zem nábožnosťou.“ 2. septembra 1792 bol umučený vo veku 53 rokov.

V tomto roku bude našu kustódiu sprevádzať aj myšlienka sv. Maximiliána: Aby sa v celej plnosti rozvinul vnútorný život, je potrebné obetovať Pánu Bohu aj posledné „ale“.

Kláštorná komunita si vylosovala blahoslaveného kňaza a mučeníka Petra Solera. Narodil sa v roku 1827 v Španielsku. Bol misionárom v Svätej Zemi. Kázaním a charitatívnou láskou viedol evanjelizáciu v ťažkom arabskom prostredí. Mučenícku smrť podstúpil vo veku 33 rokov.

Formačnému domu pripadol blahoslavený Jeremiáš z Valachie. Narodil sa v Rumunsku v 1556. Vstúpil do kláštora kapucínov ako rehoľný brat vo veku 23 rokov. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie. Staral sa o najnúdznejších, najzranenejších, najťažších a najnepríjemnejších ľudí. Vykonával funkciu kuchára, záhradníka, sakristiána a almužníka.

V popoludňajších hodinách sme miesta práce, modlitby i odpočinku pokropili trojkráľovou vodou a označili kriedou na znak, že chceme Krista prijímať do svojho života každý deň znova. V duchu modlitby a za spevu kolied, prosili sme o Božie požehnanie a Božiu prítomnosť v našich každodenných povinnostiach, prácach, radostiach i v ťažkých chvíľach.

text: br. Dominik
foto: br. Tibor
Viacej fotiek v > FOTO Bratislava: Slávnosť  Zjavenia Pána