Bratislava

Bratislava: Debata o Rytierstve Nepoškvrnenej

debata_miminiPočas včerajšieho večera sme sa stretli s pátrom Franciscom, medzinárodným asistentom pre Rytierstvo Nepoškvrnenej (ďalej len „MI“).

Počas včerajšieho večera sme sa stretli s pátrom Franciscom, medzinárodným asistentom pre Rytierstvo Nepoškvrnenej (ďalej len „MI“). Páter Francisco Diaz Valdez je u nás už zopár dní na priateľskej návšteve a tak nám, bratom juniorom, venoval trochu so svojho času.

Porozprával nám o funkcii medzinárodného riadenia MI, potrebných dokumentoch pre riadenie domácich štruktúr ale tiež spomenul i prácu v Mexiku, či v Spojených štátoch. V dnešnej dobe nastáva oživenie spoločenstva v Chorvátsku, Bulharsku, Mexiku ... V USA je to hlavne zo strany mládeže. Na príklade z Mexika nám priblížil službu MI. Členovia sa nestretávajú len na modlitbe či katechéze zameranej na duchovný a osobný rozvoj človeka, ale venujú sa i pomoci pri misii v evanjelizácii, príprave detských omší, práci s chudobnými, ...

Nové obnovenie tohto mariánskeho kultu vyžaduje náš osobný príklad a vzťah k Panne Márii, prehĺbenie myšlienok pátra Maximiliána Kolbe - zakladateľa, ale i nového otvorenia sa bratov na časové možnosti členov rytierstva.

Foto: br. Tibor