Bratislava

Bratislava: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

ekumen_mini V rámci týždňa za jednotu kresťanov sa od 18. - 25. januára modlíme zvlášť na úmysel za jednotu kresťanov. Tohtoročným mottom je citát z Lukášovho evanielia - "Vy ste toho svedkami" (Lk 24,48)

 

V rámci týždňa za jednotu kresťanov sa od 18. - 25. januára modlíme zvlášť na tento úmysel. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanou je na Slovensku spoločnou akciou Ekumenickej rady cirkví a Konferencie biskupov Slovenska. Tohtoročným mottom je citát z Lukášovho evanielia - "Vy ste toho svedkami" (Lk 24,48)

V našej farnosti v Bratisalve - Karlovej Vsi sme sa v stredu 21. januára z tejto príležitosti stretli na ekumenickej bohoslužbe spolu s bratmi a sestrami evanjelikmi augburského vyznania. Bohoslužbe predsedala zborova kaplánka Eva Mažárová spolu s p. Luciánom Boguckim.

 

 

Text: br. Pavol, Foto: br. Tibor

 

 

.