Bratislava

Bratislava: Kanonická vizitácia

3V rámci príprav na mimoriadnú kustudiálnu kapitulu sa v dňoch od 27. do 29. januára 2010 konala kánonická vizitácia v junioráte a v dňoch od 1. do 3. februára v našom bratislavskom kláštore.

V rámci príprav na mimoriadnú kustudiálnu kapitulu sa v dňoch od 27. do 29. januára 2010 konala kánonická vizitácia v junioráte a v dňoch od 1. do 3. februára v našom bratislavskom kláštore.

Kánonickú vizitáciu, čiže, dalo by sa povedať, oficiálnu návštevu a prehliadku koná vyšší rehoľný predstavený na Slovensku p. Lucián M. Bogucki. Cieľom takejto oficiálnej návštevy je v osobných rozhovoroch povzbudiť  v rehoľnom živote každého z bratov danej komunity a tiež zistiť aké pomery vládnu v jednotlivých kláštoroch, preveriť pastoráciu, ktorej sa bratia venujú, zistiť, čo ich teší, trápi, atď.

V juniorskej komunite máme šiestich bohoslovcov a jedného rehoľného brata na formácii. Náplňou života  bohoslovcov je hlavne  príprava na kňazstvo skrze duchovnú a intelektuálnu formáciu. Rehoľní bratia majú na starosti najmä chod kláštora, sakristie a iné práce. V kláštornej komunite sú štyria kňazi a dvaja rehoľní bratia. Bratia obsluhujú farnosť v Bratislave - Karlovej Vsi a okrem toho sa venujú pastorácií mladých či duchovnému vedeniu. Učia na základných školách a gymnáziách v Karlovej Vsi;  jeden brat prednáša na teologickej fakulte.

Na záver kánonickej vizitácie sa konala juniorská a následne aj kláštorná kapitula, na ktorých otec kustód zhodnotil život bratov a povzbudil ich k horlivému prežívaniu svojho rehoľného zasvätenia.

text foto: br. Pavol