Bratislava

VIDEO: Začali sme pôstne obdobie

zac_postu_miniVečernou modlitbou kompletória sme začali pôstne obdobie.  Na modlitbe sa zúčastnilo aj osem bratov zo Slovinska z provincie sv. Jozefa, ktorí...

Večernou modlitbou kompletória sme začali pôstne obdobie.  Na modlitbe sa zúčastnilo aj osem bratov zo Slovinska z provincie sv. Jozefa, ktorí si po skúškovom období prišli na pár dní na Slovensko oddýchnuť . Po spoločnej večery sme sa zoznámili a vymenili si zážitky z formačného života v seminároch v Ľubľane a Bratislave.

Pri spoločných modlitbách sa nám prihovoril gvardián páter Tomáš Lesňák a povzbudil k úprimnému prežitiu pôstneho obdobia. Jeho príhovor prekladal do slovinčiny rektor seminára.


Foto: br. Tibor

Text: p. Michal L.