Bratislava

Bratislava: 8. výročie posviacky kostola sv. Františka

8vyrocie9. marca 2010 sme v našej farnosti slávili 8. výročie posviacky kostola sv. Františka. Sv. omšu celebrovali bratia Ondrej a Félix Tkáčoví, bratia kapucíni.

9. marca 2010 sme v našej farnosti slávili 8. výročie posviacky kostola sv. Františka. Sv. omšu celebrovali bratia Ondrej a Félix Tkáčoví, bratia kapucíni.

Brat Félix vo svojej otvorenej kázni vyzdvihol silu spoločenstva, ktoré tvoríme a máme tvoriť otvorenosťou na pomoc lásky nám navzájom. Zo začiatku nás vyzval i na radostné prežívanie slávnosti, na aktívnejšie spievanie mládežníckych pesničiek. Aby sme boli mladým oporou a boli im vďačný za ich aktívnosť.

Osobne ma zaujala myšlienka o sväteničke: keď prichádzame na sv. omšu, tak sa očisťujeme prežehnaním a namočením ruky do sväteničky. Ale pri odchode už tak netreba robiť, pretože v nás je živý Ježiš a ten je viac ako svätená voda Innocent

Ďakujem mladým za spev a hudobný doprovod, bratom kapucínom za celebrovanie sv. omše a veriacim za ich prítomnosť pri nás.

Foto: br. Pavol