Bratislava

Obnova misií v Mojzesove

V dňoch od 19.-21. marca 2010 sa vo farnosti Mojzesovo, v nitrianskej diecéze, uskutočnila obnova ľudových misií, ktoré pred rokom vykonali naši bratia minoriti z Bratislavy. Trojdňovú obnovu viedol páter Tomáš Lesňák a ústrednou témou bola kresťanská rodina.