Bratislava

Duchovné cvičenia s Eliasom Vellom

plagatvellaPozývame na farské duchovné cvičenia s pátrom Eliasom Vellom, ktoré sa ustutočnia 8. -10. apríla 2010, vo farnosti sv. Mihcala v Bratislave - Karlovej Vsi. Témou prednášok je: Cnosti v živote kresťana.

 

plagatvella

CNOSTI V ŽIVOTE KRESŤANA

Program duchovných cvičení

s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv.

8. - 10. apríla 2010

štvrtok 8. apríla

15,00 - 16,00 chvály

16,00 - 17,00 1. prednáška

prestávka 1 hodinu

18,00 svätá omša

piatok 9. apríla

9,00 - 9,30 chvály

9,30 - 10,30 2. prednáška

prestávka 30 minút

11,00 - 12,00 3. prednáška

prestávka 3 hodiny, tichá adorácia

15,00 - 16,00 chvály

16,00 - 17,00 4. prednáška

prestávka 1 hodinu

18,00 svätá omša

sobota 10. apríla

9,00 - 9,30 chvály

9,30 - 10,30 5. prednáška

prestávka 30 minút

11,00 - 12,00 6. prednáška

prestávka 6 hodín, tichá adorácia

18,00 svätá omša