Bratislava

Bratislava: Akcia pre misie

Madovniky_miniKatolícka jednota Slovenska pri farnosti sv. Michala Archanjela v nedeľu 28. marca 2010 v rámci akcie ,,Chlieb na misie“ predávala pred kostolom sv. Františka medovník.

Katolícka jednota Slovenska pri farnosti sv. Michala Archanjela v nedeľu 28. marca 2010 v rámci akcie ,,Chlieb na misie“ predávala pred kostolom sv. Františka medovníky.

 

Výnos z tohto predaja vo výške 920 Eur bol určený pre minoritskú misiu v Albánsku. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili túto už tradičnú akciu pre pomoc misionárom.

Text: lmb; foto: br. Pavol Češek