Bratislava

Bratislava: druhý deň duchovnej obnovy

Vella_miniPiatok 9. apríla bol druhým dňom duchovnej obnovy v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi, ktorú vedie páter Elias Vella, OFMConv.

Piatok 9. apríla bol druhým dňom duchovnej obnovy v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi, ktorú vedie páter Elias Vella, OFMConv.

 

 

Témou druhého dňa bola čnosť viery. Páter Vella okrem iného povedal: „Vieru musíme vložiť do všetkého, čo konáme a musí sa stať našou druhou prirodzenosťou. Neexistuje iná alternatíva, ako život z viery. Boh nám dal vieru, ale my musíme z nej žiť.“ Exercitátor hovoril o viere ako o charizme a ako o ovocí Ducha Svätého. Viera, ktorá je charizmou, nie je daná každému a tá, ktorá je ovocím Ducha Svätého, je darom pre všetkých.

 

Počas celého dňa duchovnej obnovy bol kostol naplnený veľkým zástupom veriacich, ktorí mali možnosť, okrem vypočutia si prednášok, tichej adorácie pred Sviatosťou Oltárnou, pristúpenia k sviatosti zmierenia, zúčastnenia sa modlitby chvál aj zúčastniť sa na svätej omši. O hudobný sprievod piatkového dňa duchovnej obnovy sa postaralo spoločenstvo z farnosti Limbach.

 

Text: lmb; foto: br. Tibor a br. Pavol