Bratislava

Bratislava: Zádušná sv. omša

poliaci_miniV kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi sa vo štvrtok 15. apríla 2010 slúžila zádušná sv. omša za obete nehody poľského lietadla pri ruskom Smolensku.

V kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi sa vo štvrtok 15. apríla 2010 slúžila zádušná sv. omša za obete nehody poľského lietadla pri ruskom Smolensku.

 

Na sv. omši v poľskom jazyku, ktorej predsedal kustód a zároveň správca miestnej farnosti P. Lucián Mária Bogucki, sa zúčastnili početní predstavitelia poľskej menšiny z Bratislavy a okolia a miestni veriaci.

Zhromaždených Poliakov a farníkov privítal miestny gvardián P. Tomáš Lesňák. Účastníkov sv. omše v mene podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča pozdravila pani Milica Jančulová, generálna riaditeľka Sekcie ľudských práv a menšín. Pani generálna riaditeľka prečítala aj list pána podpredsedu adresovaný účastníkom zádušnej sv. omše.

 

V závere sv. omše pán Ryszard Zwiewka prečítal fragmenty nevyhláseného príhovoru prezidenta Poľskej republiky, ktorý mal zaznieť v Katyni pri príležitosti 70. výročia vyvraždenia predstaviteľov poľskej armády a inteligencie v Katyni a iných miestach vtedajšieho sovietského Ruska.

 

Text: lmb; foto: br. Pavol Češek