Bratislava

Bratislava: Diakonská vysviacka

Robo_miniPo siedmych rokoch ľudskej, kresťanskej a františkánskej formácie, náš rehoľný spolubrat Róbert Gajderus (26), na nedeľu Dobrého Pastiera 25. apríla 2010, vkladaním rúk Mons. Františka Rábeka, ordinára ozbrojených síl SR, prijal diakonskú vysviacku.

Po siedmych rokoch ľudskej, kresťanskej a františkánskej formácie, náš rehoľný spolubrat Róbert Gajderus (26), na nedeľu Dobrého Pastiera 25. apríla 2010, vkladaním rúk Mons. Františka Rábeka, ordinára ozbrojených síl SR, prijal diakonskú vysviacku.

 

Mons. František Rábek vo svojej homílii zdôraznil úlohu diakona v službe Božiemu slovu. Na príklade sv. Františka poukázal, že diakon nie len ten, ktorý ohlasuje Božie slovo, ale ním aj autenticky žije. Brat Róbert v závere svätej omše, pri ktorej prijal prvý stupeň kňazstva, poďakoval svojmu svätiteľovi, rehoľným predstaveným, vychovávateľom a najbližšej rodine.

 

Brat Róbert Gajderus, pochádzajúci z Ardanoviec pri Piešťanoch, tri roky svojej rehoľnej formácie prežil v Poľsku. Od roku 2007 je členom juniorátskej komunity v Bratislave a tu ako prvý prijal posvätný rád diakonátu. Veríme, že tým dal počiatok ďalším slávnostiam, ktoré našich juniorov budú približovať ku Kristovmu oltáru.

 

Text: lmb; foto: br. Tibor Takáč

Zobraziť fotogalériu (31 fotiek) ...