Bratislava

Bratislava: Miništrantský duel

V_pastoranom_centre_miniV nedeľu, 9. mája, navštívili karloveskí miništranti svojich „rezortných kolegov“ vo Vrakuni. Šestnástich karlovešťanov privítal dp. Gabriel, kaplán Farnosti Mena Panny Márie so skupinkou miestnych miništrantov.

 

 

 

Po predstavení kostola a s ním spojenej kaplnky, sa chalani mali možnosť lepšie spoznať počas hier v pastoračnom centre. Zaiste nevšedným zážitkom bolo, že sa do hier sa zapojil aj nevidiaci miništrant Juraj a jeho vodiaci pes. Tento zrakovo postihnutý študent teológie chalpcom predviedol aj svoj bicykel – tandem, na ktorom pravidelne trénuje. Chce sa totiž dostať na paraolympiádu.

 

Pred „vrcholom“ stretnutia – futbalovým zápasom bolo pohostenie - opekané špekačky a iné fajnoty a potom už hurá na ihrisko. Ihrisko svojou kvalitou určite zaostáva za umelou trávou na našom školskom dvore, no s o to väčším nasadením obe strany bojovali. Futbalovo síce zvíťazila Karlova Ves, no v skutočnosti boli víťazmi všetci, ktorí využili možnosť obohatiť sa stretnutím s rovesníkmi z druhej strany Bratislavy. Už teraz sa tešíme na júnové odvetné stretnutie v Karlovej Vsi.

 

text a foto: br. Martin, Matej Balázsi